image description

Solparken

Solparken ligger mellan Falkvägen, Slättvägen och Solparksvägen i Tumba.
Det är en populär mötesplats med öppna ytor och en bollplan.

 

 Solparken

 

 

Upprustning under 2016

Parken ska rustas upp under 2016. Lekytan utökas och förbättras och bollplanen blir tillsammans med ett nytt utegym en liten sporthörna.

Målet är att Solparken ska

  • vara en attraktiv mötesplats för boende i närområdet
  • locka besökare i alla åldrar
  • rymma platser för både för lugna och fartfyllda aktiviteter
  • innehålla en utmanande och stimulerande lekplats
  • vara en plats som är tillgänglig, trygg och attraktiv för alla

De boende runt Solparken har bjudits in för att lämna synpunkter på hur parken ska förbättras.

Fler bänkar och bord, ett utegym, en ny klätterställning, förbättrad fotbollsplan, studsmatta, storbarngunga, grillplats, bänkar utanför lekområdet, blomprakt och förbättrad sandlåda har varit de viktigaste önskemålen som också finns med i den nya parken.

Fler platser att leka på

Under tiden Solparken renoveras finns flera alternativ till parkvistelser med lek och picknick i närområdet. Direkt söder om Solparken ligger en fin park som är nästan lika stor som Solparken. Den nås via Skrävstavägen. Parken ligger lite dold mellan villorna, men här det går det att ha picknick, sparka boll och hänga. Lekplatser finns nedanför Vattravägen vid Broängsvägen samt på södra sidan om Mossvägen.

 

Illustrationsplan över Solparken (klicka på bilden för att se den i större format)

Senast uppdaterad 2016-06-14