image description

Vårsta strandpark

Vårsta strandpark ligger naturskönt vid Malmsjön.

Ett bord med bänkar vid strandkanten    Ett liten träbro vid strandkant
Ett bord med bänkar och en bro i Vårsta strandpark

Parken ligger på gamla reningsverkstomten mellan väg 225 och Malmsjön.

Brygga, sittplatser, grillplats, raststuga, träd- och blomster planteringar är exempel på vad den nya parken innehåller.
 
Om du klickar på länken till höger kan du se en skiss på parken.
 
Länk till parken finns till höger.Om du klickar på länken öppnas kartfönstret med ett flygfoto som visar var parken ligger. Kartan öppnas i ett nytt fönster.

Senast uppdaterad 2016-12-06