image description

Detta kan du göra för klimatet

Hur vi lever och beter oss i vardagen är avgörande för vår klimatpåverkan. Sättet vi äter, lever, bor, köper och reser på har stor betydelse för hur stora våra utsläpp av klimatfarliga växthusgaser blir.

De svenska hushållen står tillsammans för nästan hälften av Sveriges klimatpåverkan. Varje år släpper svenska folket ut ungefär 7,5 ton koldioxid per person.

Om alla skulle leva, äta, konsumera och resa på samma sätt som vi i Sverige skulle det behövas 4,2 jordklot för att försörja hela jordens befolkning. Vi lever med andra ord långt över planetens kapacitet.
 

Här kommer fem enkla tips på vad du kan göra för att bli mer klimatsmart.

1. Släng inte ätbar mat
Visste du att vi i Sverige i genomsnitt slänger 50 kilo ätbar mat per person varje år? Om maten ser bra ut, har förvarats rätt och luktar fräscht så går den att äta. Bäst före-datum är en rekommendation från tillverkaren och maten håller ofta längre.

2. Frossa i grönt
Genom att äta mindre kött och mer vegetariskt minskar vi koldioxidutsläppen drastiskt. Kött- och mejeriprodukter påverkar klimatet lika mycket som alla världens bilar, bussar, båtar och flygplan tillsammans.

3. Låna, hyr och dela med dig
Varje sak du köper lämnar ett avtryck på planeten. När du lånar, hyr och delar med dig minskar antalet saker som behöver produceras och därmed minskar också din klimatpåverkan.

​4. Välj grön el
Grön el produceras enbart från förnybara energikällor som vindkraft, vattenkraft, biobränslen och solenergi.

5. Källsortera mera
När du sorterar ditt avfall kan materialet återvinnas och bli förpackningar igen istället för att framställas från nya råvaror. Det minskar energianvändningen och klimatpåverkan.

Mer klimatsmarta råd
Fler tips på hur du med enkla medel kan minska din klimatpåverkan och bli mer klimatsmart hittar du under Läs mer.

Senast uppdaterad 2017-03-22