image description

Klimatförändringar i Botkyrka

Varmare och regnigare vintrar samt torrare somrar i Stockholmsområdet väntas få begränsade effekter i Botkyrka. Det visar en rapport om hur klimatförändringar kan påverka Botkyrka kommun i framtiden.

Botkyrka kommun arbetar sedan flera år aktivt med klimatfrågorna. Det innebär bland annat att vi har analyserat hur klimatförändringarna kan påverka kommunen i framtiden.
 
IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Botkyrka kommun genomfört en översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys. Rapporten beskriver hur bebyggelse, vägar, vatten och avlopp med mera kan komma att påverkas av bland annat ökad nederbörd, höjda vattennivåer i sjöarna, ras och skred samt ökad temperatur.
 
Med anledning av resultaten från klimat- och sårbarhetsanalysen gav kommunfullmäktige i slutet av april 2011 i uppdrag åt flera nämnder att gå vidare med fördjupade studier och åtgärder.

Senast uppdaterad 2014-09-04