image description

Trädfadder i Botkyrka

Är du intresserad av naturen? Tycker du att gamla, stora träd är häftiga? Då är du troligen en potentiell trädfadder!

​I Botkyrka finns numera möjligheten att ”adoptera” ett träd och bli fadder till det. Ett fadderskap innebär både ett åtagande och en stor möjlighet. Nedan kan du läsa mer om vad det innebär att bli trädfadder och om Parkhemsskolan som var först ute berättar om sitt trädfadderskap.

Bild från invigningen av Parkemsskolans fadderskap.

Fotograf: Botkyrka kommun/Kjell Landås

Bild från invigningen av Parkemsskolans fadderskap.

Gamla träd är oerhört värdefulla

Gamla träd har mycket höga naturvärden. De är hem till många arter av djur och växter, av vilka många är ovanliga. De äldsta och grövsta träden har rötterna i medeltiden. Många generationer människor har brukat marken där träden står och suttit i deras skugga. Träden är en del av vår gemensamma historia. De behöver vård och skötsel för att leva vidare och må bra. Projektet ”trädfaddrar” handlar om dessa majestätiska träd i Botkyrka. 

Vad innebär det att vara trädfadder?

En trädfadder är en förening, en skola, ett företag eller kanske en samfällighet som bryr sig extra mycket om ett särskilt träd.  I samarbete med kommunen som är markägare tar man på sig fadderskapet för trädet, och förbinder sig att följa upp och övervaka det. Detta görs exempelvist genom att:

  • mäta trädets diameter och höjd
  • ta bilder på trädet från samma ställe för att fånga upp årstidsväxlingar
  • övervaka kronans utveckling och hur den förändras
  • hålla efter uppkommande sly
  • inventera lavar som växer på stammen
  • titta efter fåglar som använder trädet

Det finns en mall för grundläggande mätning och beskrivning,  men möjligheterna är nästintill oändliga. Hur mycket man gör beror på tiden och intresset hos trädfaddern. Resultaten och observationerna registreras på Trädportalen där de används till forskning och undervisning. Trädportalen är en samlingsplats för uppgifter om skyddsvärda träd. Portalen är utvecklad och drivs av ArtDatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket. Under rubriken "Läs mer" finns en länk till trädportalen.

Trädfaddrar i kommunen får tillfällen att träffa naturexperter och besöka andra värdefulla träd. Man får också ett fadderskapsbevis och en stor bild av ”sitt” träd att hänga upp i skolan, föreningslokalen eller arbetsplatsen.

Parkhemsskolan – första trädfaddern i Botkyrka

Parkhemsskolan valde att bli fadder till en maffig ek i korsningen Nibblebacken/Askvägen (GPS: E 6567117, N 144289). Fadderskap invigdes officiellt tisdagen den 20 september 2016 av alla eleverna, lärarna och representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen på Botkyrka kommun. I samband med invigningen fick eken sitt nya, officiella namn ”Parkhemseken”. Du kan redan nu hitta Parkhemseken på kommunens webkarta och i Trädportalen.

Senast uppdaterad 2016-11-11