image description

Boende för ensamkommande barn öppnar

2016-02-03 18:00

Ulfsbergsgården blir tillfälligt boende för asylsökande ensamkommande barn med start 22 februari. 

​Idag har ett informationsbrev gått ut till boende i området närmast Ulfsbergsgården med en inbjudan till Öppet hus på Ulfsbergsgården den 10 februari. 

Botkyrka kommun har upphandlat och tecknat avtal med Hero Sverige AB för att driva ett så kallat HVB-hem för asylsökande ensamkommande barn. Inledningsvis kommer 15 barn att bo där, men ökas successivt till 30. 

Fastighetsägaren Rikshem planerar bostäder på Ulfsbergsgården, men under de år detaljplaneprocessen pågår hyrs fastigheten av företaget Hero Sverige AB. 

Här bredvid hittar du:

  • Informationsbrevet till boende i området
  • Frågor och svar (Dokumentet uppdateras kontinuerligt allteftersom fler frågor kommer in till oss.) 
  • Länk till Dagens Nyheters positiva artiklar om företaget Hero och deras utbildningssatsningar om värderingar och normer på sina boenden.

Senast uppdaterad 2016-02-03