image description

Erhåller du ekonomiskt bistånd från kommunen?

2017-03-20 15:00

Här följer viktig information om vad du behöver göra då Botkyrka kommun byter bank 1 juni 2017.

​Botkyrka kommun byter bank från Swedbank till Nordea den 1 juni 2017.

Under veckan ska du som erhåller ekonomiskt bistånd från Botkyrka kommun fått information hemskickad i brevlådan. Här följer samma information.

I och med bytet behöver Nordea dina bankuppgifter. Du behöver därför anmäla följande på ansökningsblanketten:

  • Bank
  • Clearingnummer
  • Bankkontonummer

Som vanligt ska också alla kontoutdrag bifogas.

Om du inte uppger dina bankkontouppgifter till kommunen kan utbetalningarna komma att försenas.

Kontakta din handläggare vid eventuella frågor.

Senast uppdaterad 2017-03-20