image description

Evakueringsboendet i Tullinge stänger

2015-12-21 12:00

De sista asylsökandena lämnar boendet på Stendalsvägen i Tullinge den 4 januari. Möbler och annan utrustning från kommer att lagerhållas i väntan på att användas i eventuellt kommande evakueringsboende. Senast den 11 januari ska huset vara tömt.

​Huset kommer att rivas för att ge plats för ett nytt boende till Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter.

Kommunen för en kontinuerlig dialog med Migrationsverket om deras behov av tillfälliga evakueringsplatser. Mot bakgrund av den minskade flyktingströmmen finns just för tillfället inga sådana behov.

I oktober fattade Botkyrka kommun beslut om att kunna erbjuda upp till 100 platser. Boendet i Eriksberg (30 platser) har Migrationsverket avtalat fram till 31 januari, men kan komma att förlängas.

 

Läs mer

Möt personal, boende m.fl. från evakueringsboendet på Stendalsvägen
(ur medborgartidningen Pejl, med kompletterande längre texter på botkyrka.se/flykting)

Kontakt

Linda Folke
Projektledare för Botkyrka kommuns tillfälliga evakueringsboenden
linda.folke@botkyrka.se 

 

Senast uppdaterad 2015-12-21