image description

Botkyrka bidrar med fler evakueringsplatser för asylsökande

2015-12-03 06:00

Svenska kyrkan har erbjudit kommunen att starta ett evakueringsboende för 30 personer i Eriksberg. Planen är att sätta boendet i drift inom den närmaste veckan.

​För en vecka sedan kontaktade Svenska kyrkan kommunen. Igår, 1 december, meddelade Migrationsverket att lokalen är OK att använda. Boende och verksamheter i närområdet fick information igår, 2 december.

- Det här är svar på ett nödrop. Människor måste få tak över huvudet, och det är vår uppgift att bidra, säger Sven Gunnarsson, kyrkoherde i Botkyrka. Det handlar om 3-4 månader i dagsläget. Om boendet behövs därefter får vi ompröva beslutet.

Vad är ett evakueringsboende?

Ett evakueringsboende är ett tillfälligt boende där asylsökande vistas en kort tid, innan de flyttar till något av Migrationsverkets asylboenden.
 
Sedan den 23 oktober driver Botkyrka kommun ett evakueringsboende för 50 personer i en av kommunens egna lokaler i Tullinge, men den lokalen kommer att tömmas i januari 2016 med anledning av en planerad ombyggnation. Inventeringen fortsätter för att hitta ytterligare lokaler som kan inrymma evakueringsplatser. 
 

Bakgrund

Botkyrka kommun fick, precis som alla kommuner i Stockholms län, en begäran från Migrationsverket i början av oktober om att inventera tillfälliga lokaler för asylsökande, så kallade evakueringsplatser. Det handlar om att ha beredskap för att akut kunna ta emot asylsökande om det visar sig att Migrationsverkets egna boenden inte räcker till.
      
Botkyrka var en av de första kommunerna i länet som satte ett evakueringsboende i drift. Idag finns evakueringsboenden i 17 av länets 26 kommuner. Det formella beslutet om evakueringsboenden i Botkyrka, med totalt 100 platser, fattades av kommunstyrelsen den 13 oktober. Inventeringen fortsätter för att hitta ytterligare lokaler.
 

Asylboende i Botkyrka

Botkyrka kommun fick igår, 2 december, bekräftat av Migrationsverket att ett asylboende med cirka 90 platser har öppnat i kommunen. Avtalet med fastighetsägaren löper fram till 21 maj 2016, och kan eventuellt förlängas. Kommunens ansvar är att ordna med skolgång för de barn som finns på asylboendet. Läs mer på sidan Flyktingfrågor - Fakta och senaste nytt. Länken hittar du här till höger.
 

Mer information och frågor

Vi har försökt formulera svar på eventuella frågor som kan tänkas komma upp. Du hittar dem i dokumentet Frågor och svar här till höger.
 
Här på botkyrka.se kommer du också – inom de närmaste veckorna – att kunna läsa om boendet i Tullinge som har funnits sedan 23 oktober. Vi ger en inblick i verksamheten, med röster från både personal och boende.
      
Om du har ytterligare frågor hänvisar vi till:
Kontaktcenter (telefon 08-530 610 00, kontaktcenter@botkyrka.se)
Projektledaren för Botkyrka kommuns evakueringsboenden Linda Folke (telefon 08-530 628 57, linda.folke@botkyrka.se)
Botkyrka kommuns flyktingsamordnare Susanne Hedlund (telefon 072-245 87 00, susanne.hedlund@botkyrka.se)   
 

Senast uppdaterad 2015-12-05