image description

Öppet hus hölls i Tullinge om boendet för ensamkommande barn på Ulfsbergsgården

2016-02-12 11:15

Ett hundratal personer kom till Öppet hus på Ulfsbergsgården i Tullinge på onsdagkvällen den 10 februari.  Socialtjänsten och företaget Hero Sverige AB hade bjudit in i första hand grannar i närområdet, men alla intresserade var välkomna.

Många av de frågor som ställdes under kvällen finns besvarade i dokumentet Frågor och svar, här intill. I början av nästa vecka publiceras en ny version som besvarar fler frågor. 

 
Det öppna huset skulle ha hållits i den större huvudbyggnaden, men så sent som samma dag visade det sig att den pågående ombyggnationen gjorde det omöjligt, eftersom man var mitt uppe i målning och elektriska arbeten. Träffen hölls istället i det mindre huset Villa Berga, som också tillhör fastigheten och som står näst i tur att renoveras.
 
Tanken var att Öppet hus-formen skulle ge möjlighet att röra sig runt i huset och få möjlighet att ställa frågor till de närvarande representanterna från företaget Hero Sverige AB samt tjänstemän och politiker från kommunen.  Det oväntat stora antalet besökare gjorde att det tidvis blev trångt, svårt att röra sig mellan rummen och svårt att höra.
 
Mötet gick i stort sett lugnt till väga, även om en del högljudda kritiska röster ville komma till tals. Kritiken gällde bland annat synpunkter på alltför sen information, att bygglov inte var klart, otydlig information om hur man tänker hantera säkerheten i området, och att ingen representant från bygglov/samhällsbyggnadsförvaltningen var på plats för att kunna besvara frågor.
 
Det kom också många frågor som handlade om personaltäthet, personalens kompetens, varifrån ungdomarna kommer som ska bo där, om det bara är pojkar etc. Många av besökarna var också missnöjda med Öppet hus-formen, inte bara för att det var trångt, utan man upplevde också att olika representanter gav olika svar och det var svårt att få en helhetsbild.
 
Flera av de allra närmaste grannarna önskade ett uppföljande möte innan boendet öppnar – ett önskemål som man inte kunde lova att det går att genomföra, men förslaget tas seriöst av både kommunen och Hero.

Inte bara kritiska röster

Men det hördes inte bara kritiska röster. En del kom av nyfikenhet och för att lyssna och diskutera hur de kan hjälpa till. Flera organisationer och föreningar fanns på plats under kvällen, både de som redan idag har verksamhet för de ensamkommande barn som bor i Tullinge och placerats här av andra kommuner, och föreningar som har tankar om att börja engagera sig. Vid kvällens slut kunde Heros representanter ta med sig en lista med kontaktuppgifter till personer och föreningar som vill engagera sig.

 

Få svar på dina frågor

Dokumentet Frågor och svar hittar du här till höger. Kanske hittar du svaret på din fråga där. Vi uppdaterar dokumentet löpande och fyller på med svar på de frågor som kommer in till oss.
 
De frågor som kom upp under mötet finns delvis besvarade i den aktuella versionen. I början av nästa vecka publicerar vi en uppdaterad version som har svar på fler av frågorna.  
 
Om du har andra frågor eller synpunkter, så är bästa sättet att höra av sig till kommunens kontaktcenter. De slussar dig rätt beroende på vilket område det handlar om. Mejla kontaktcenter@botkyrka eller ring 08-530 610 00.
(Vi besvarar inkomna frågor så snart vi kan.)

Senast uppdaterad 2016-02-12