image description

Rakt in i hjärtat – språkutveckling med musik som metod

2012-11-01 08:00

– De kom gåendes hit i en spretig grupp, när de gick hem gick de i en samlad, glad grupp trallandes på en refräng, säger Stein Gloppestad, musiklärare på Kulturskolan i Botkyrka.

​​Stein och hans fru Sheila Gloppestad, som är lärare i svenska som andraspråk, har tillsammans arbetat fram en metod för språkutveckling för nyanlända barn och ungdomar i årskurs 4-9. Metoden bygger på att integrera undervisningen i svenska med musik, något som visade sig vara lyckat. Eleverna lärde sig språket snabbare jämfört med traditionellt inlärningssätt.

Trots att eleverna inte kunde svenska gick de och gnolade på stroferna och till slut satt orden.

– När de sjöng texterna fick ungdomarna ett bättre uttal än när de läste en vanlig text, säger Sheila. I sångerna är det mycket upprepningar och korta meningar som gör det lättare att komma ihåg.
 
De nyanlända kom från olika delar av världen och kunde inte prata med varandra när de kom till Sheilas och Steins klassrum. Men med musikens hjälp fick ungdomarna snabbt ett gemensamt språk som skapade en gemensamhet.
 
På Sheilas lektioner fick de bland annat skriva texter på sitt språk, översätta till svenska och analysera orden. Hos Stein fick de lära sig att spela instrument och sjunga låtarna.
 
– På lektionerna hann vi vansinnigt mycket, säger Stein. De lärde sig till och med att spela ackord, det var en sån otrolig skärpa i gruppen.
 

Positiva effekter med metoden

- samarbete, alla måste hålla takten
- total koncentration
- sammanhållning – alla är viktiga
- alla kan vara med oavsett språkkunskaper
- musik förenar över alla gränser
 

Bakgrund

Metoden användes i ett projekt som genomfördes av Botkyrka kulturskola och Storvretsskolan 2007 – 2010.
 
– Idén växte fram när jag fick elever som var svaga i språkutveckling, säger Sheila.
Som dyslektiker har deras dotter haft problem med engelskan, men när hon sjöng en engelsk låt solo på Kulturskolan gjorde hon det utan problem. Både Sheila och Stein funderade på hur sången kunde hjälpa deras dotter med språkinlärningen. Och så föddes idén om att prova att integrera musiken med undervisningen i svenska som andra språk. En metod som visade sig vara effektiv.
 

Inspirationsskrift

Nyligen släpptes inspirationsskriften ”Rakt in i hjärtat. Om ämnesintegrering; musik och svenska som andraspråk” som utges av Botkyrka kommun och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Skriften, som beskriver metoder och erfarenheter från projektet, ska vara en inspirationsskälla i undervisningen på Kungliga musikhögskolan.

Senast uppdaterad 2012-11-01