image description

​Ulfsbergsgården är öppen i avvaktan på bygglov

2016-03-01 00:00

Botkyrka kommun öppnade ett asylboende för ensamkommande flyktingbarn den 22 februari 2016, i Ulfsbergsgården i Tullinge. Idag är 3 ungdomar, 1 flicka och 2 pojkar placerade där och man planerar att ta emot ytterliggare 4 ungdomar de närmaste veckorna.

Socialförvaltningen och Samhällsbyggsförvaltningen har samarbetat kring boendet utifrån två olika lagstiftningar, socialtjänstlagen och plan- och bygglagen. Ambitionen har hela tiden varit att dessa parallella processer skulle gå i mål samtidigt men det har tyvärr inte skett. Socialförvaltningen har valt att öppna boendet i avvaktan på bygglov.

- Jag är ansvarig för socialtjänstlagen och för barnen, jag har valt att prioritera barnens behov av en stabil och trygg miljö. Därför har socialförvaltningen valt att öppna boendet trots att vi inte har bygglov, säger Marie Lundqvist, socialchef i Botkyrka kommun.

Fastigheten är tekniskt besiktigad och godkänd

 
Fastigheten där asylboendet drivs är dock teknisk besiktigad och godkänd, även utifrån brandskyddsregler vilket har varit ett minimikrav från kommunen för att sätta igång verksamheten och för att boendet ska vara godkänt för boendeverksamhet.
 
Anledningen till att bygglov dröjer är att fastigheten är omfattande och består av flera hus och har haft ett flertal ägare genom tiden, man behöver få fram korrekta ritningar. Fastighetsägaren, Rikshem håller på för fullt med att ta fram ritningarna.
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inväntar handlingar i bygglovärendet. När dessa handlingar inkommit fortsätter handläggningen. Ärendet har hög prioritet inom förvaltningen. Förvaltningen har fått en anmälan om påbörjad verksamhet på Ulfsbergsgården varför ett tillsynsärende har upprättats.
 
- Vi följer socialtjänstlagen och vi behöver sätta dessa barn i en trygg och stabil miljö därför att de tidigare i vissa fall varit placerade i undermåliga jourhem långt ifrån Botkyrka, vi vill få hem dem. Och när vi fick godkännande kring säkerheten i lokalen med tekniska besiktningen och brandskyddet kände vi att vi inte kunde vänta mer. Vi sätter barnen främst, avslutar Marie Lundqvist.
 
Hero som är driftentreprenören för boendet har planer på att bjuda in grannar till Ulfsbergsgården för att visa runt och svara på frågor. De har ett socialt- och integrationstänk kring hur man ska engagera grannar men också de boende i gemensamma aktiviteter för att göra barnen till en del av lokalsamhället. 
 

 

Senast uppdaterad 2016-03-02