image description

Sök

1-10 of about 290 results

http://www.botkyrka.se/Nmndprotokoll/130924 Utbildningsnämnden handlingar.pdf

23 BOTKYRKA KOMMUN 2013-06-03 4 [23] Läsanvisning till Ettårsplan 2014 Denna ettårsplan skiljer sig lite från de tidigare. Den innehåller mindre av resonerande eller förklarande text …

http://www.botkyrka.se/SiteCollectionDocuments/Barn och Utbildning/IKT/Delutvärdering.pdfView duplicates

SiteCollectionDocuments/Barn och Utbildning/IKT/Delutvärdering.pdf … BARN-OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Utbildningsv 3 · Kontaktcenter 08-530 610 00 …

http://www.botkyrka.se/Nmndprotokoll/2012-12-11 Utbildningsnämnden handlingar.pdf

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 2012-12-03 Tid 2012-12-11, Kl 18:00 17:00 – 17:30 Gruppmöten 17:30 – 18:00 Rektor presenterar skolan 18:00 – 19:30 Sammanträde …

http://www.botkyrka.se/Nmndprotokoll/2012-06-12 Utbildningsnämnden handlingar.pdf

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Utbildningsnämnden 2012-06-01 Tid 2012-06-12, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, plan 2, Munkhättevägen 45, Tumba Kl 17:30 – 18:30 gruppmöten för nämnden …

http://www.botkyrka.se/Nmndprotokoll/2012-11-20 Utbildningsnämnden handlingar.pdfView duplicates

har en livlig verksamhet med fritidskurser, klassbesök och pedagogfortbildningar. Om ett år …

http://www.botkyrka.se/Nmndprotokoll/Utbildningsnämnden 2015-03-24.pdf

uppgår till ca 380 mkr, 16 %. Övriga 9 % utgör bl.a. kostnader för transporter, livsmedel, IT, förbrukningsinventarier mm. Nettot av intäkter och kostnader är 2 116,1 mkr och ska …

http://www.botkyrka.se/Nmndprotokoll/2013-05-28 Utbildningsnämnden handlingar.pdf

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Utbildningsnämnden 2013-05-20 Tid 2013-05-28, Kl 19:00 Plats Eklidsskolan, Nibblevägen 9, Tullinge Kl. 17:30 – 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 …
Microsoft Word

http://www.botkyrka.se/SiteCollectionDocuments/Barn och Utbildning/17 Dokumenthanteringsplan UF.docx

17 Dokumenthanteringsplan UF.docx … Dokumenthanteringsplan för utbildningsförvaltningen 2015-01-20 … V-klass … Protokoll från skolråd, klassråd, elevråd, föräldraråd, matråd, …

http://www.botkyrka.se/SiteCollectionDocuments/Barn och Utbildning/Utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning 2010.pdf

Utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning 2010.pdf … barns frånvaro, se schemat och hämta klass-eller personallistor. Det är också via MinSkola …

http://www.botkyrka.se/SiteCollectionDocuments/Barn och Utbildning/IKT/Utvärdering en_till_en gymnasiet delrapport1.pdf

SiteCollectionDocuments/Barn och Utbildning/IKT/Utvärdering en_till_en gymnasiet delrapport1.pdf … BARN-OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 URANUS · Besök Munkhättevägen …