image description

Sök

1-10 of about 280 results

http://www.botkyrka.se/Nmndprotokoll/2012-12-11 Utbildningsnämnden handlingar.pdf

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 2012-12-03 Tid 2012-12-11, Kl 18:00 17:00 – 17:30 Gruppmöten 17:30 – 18:00 Rektor presenterar skolan 18:00 – 19:30 Sammanträde …

http://www.botkyrka.se/Nmndprotokoll/2012-06-12 Utbildningsnämnden handlingar.pdf

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Utbildningsnämnden 2012-06-01 Tid 2012-06-12, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, plan 2, Munkhättevägen 45, Tumba Kl 17:30 – 18:30 gruppmöten för nämnden …

http://www.botkyrka.se/Nmndprotokoll/2012-11-20 Utbildningsnämnden handlingar.pdfView duplicates

har en livlig verksamhet med fritidskurser, klassbesök och pedagogfortbildningar. Om ett år …

http://www.botkyrka.se/Nmndprotokoll/Utbildningsnämnden 2015-03-24.pdf

uppgår till ca 380 mkr, 16 %. Övriga 9 % utgör bl.a. kostnader för transporter, livsmedel, IT, förbrukningsinventarier mm. Nettot av intäkter och kostnader är 2 116,1 mkr och ska …

http://www.botkyrka.se/Nmndprotokoll/130924 Utbildningsnämnden handlingar.pdf

23 BOTKYRKA KOMMUN 2013-06-03 4 [23] Läsanvisning till Ettårsplan 2014 Denna ettårsplan skiljer sig lite från de tidigare. Den innehåller mindre av resonerande eller förklarande text …

http://www.botkyrka.se/Nmndprotokoll/2013-05-28 Utbildningsnämnden handlingar.pdf

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Utbildningsnämnden 2013-05-20 Tid 2013-05-28, Kl 19:00 Plats Eklidsskolan, Nibblevägen 9, Tullinge Kl. 17:30 – 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 …

http://www.botkyrka.se/Nmndprotokoll/2014-05-22 Kommunfullmäktige - Del4.pdf

fångar många intressanta aspekter och visar principer för en planering för en hållbar stadsbyggnad. Planförslaget innehåller såväl sociala, ekologiska som ekonomiska aspekter och har …

http://www.botkyrka.se/Nmndprotokoll/2015-02-17 Utbildningsnämnden.pdf

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Utbildningsnämnden 2015-02-17 Tid 2015-02-17, Kl 19:00 17:30 – 18:00 Förmöten för nämnden 18:00 – 18:30 Presentation av skolan 18:30 – 19:00 Fika och …

http://www.botkyrka.se/Nmndprotokoll/140325 UN handlingar.pdf

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 2014-03-12 Tid 2014-03-25, Kl 19:00 Kl. 17:30 – 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 – 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 …

http://www.botkyrka.se/Nmndprotokoll/2012-09-25 Utbildningsnämnden handlingar.pdf

4 [51] Utbildningsförvaltningen 2012-09-04 1. Vision och övergripande verksamhetsmål 1.1. En vision för vårt uppdrag Vårt uppdrag är att skapa en bred utbildningsmiljö som möter våra …