image description

Gymnasieskola

Botkyrkas gymnasieutbildningar ger
dig inspiration och möjlighet att styra din framtid så som du vill att den ska se ut.

Om gymnasieskolan

Gymnasieskolan är frivillig. Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19. Alla nationella gymnasieutbildningar är treåriga och ger dig grundläggande behörighet till universitet och högskola.

Om du inte är behörig till ett nationellt program kan du läsa på ett individuellt program.

Programutbudet

I Sverige finns det 17 nationella gymnasieprogram. De nationella programmen kan antingen vara studieförberedande eller yrkesförberedande, men oavsett vilket program du väljer så finns det möjlighet att söka vidare till högskolan efter avslutade studier.

I Botkyrkas kommunala gymnasieskolor finns 12 av de nationella gymnasieprogrammen samt en mängd specialutformade program.

För mer information om gymnasieskolan och programutbudet, se länk till höger.

Söka till gymnasiet

Du söker till gymnasiet via webbansökan eller blankett där du rangordnar dina val. För att göra ditt gymnasieval via Internet loggar du in på gymnasieintagningens hemsida (se länk till höger).

Om du behöver hjälp med ditt gymnasieval kan du kontakta Studie- och yrkesvägledaren på din skola.

För mer information om att söka till gymnasiet och studievägledning, se länk till höger.

Botkyrkas gymnasieskolor 

I Botkyrka kommun finns följande kommunala gymnasieskolor: Tumba gymnasium, Xenter Botkyrka, S:t Botvids gymnasium, Tullinge gymnasium samt ett antal gymnasiefriskolor, det vill säga skolor som inte drivs av kommunen och finansieras genom bidrag från elevernas hemkommuner.

För mer information och Botkyrkas gymnasieskolor, se länk till höger.

Boende och resor

Om du studerar på gymnasieskolan kan du få hjälp med bidrag för boende (inackorderingstillägg) eller resor (gratis terminskort).

För mer information om bidrag för boende och resor, se länk till höger.

Senast uppdaterad 2010-08-23