image description

Utbildningsförvaltningens digitala ekosystem

Botkyrka och skolfederationen

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med Kommunledningsförvaltningen och IT avdelningen arbetat i drygt ett år tillbaka med den här frågan.
 Det innebär att vi arbetar emot att få en inloggning till skolans alla digitala tjänster och läromedel. Det innebär också utökad tillgänglighet för våra elever och pedagoger nu kan dem komma åt våra tjänster oberoende av tid, plats och digital plattform.  Vi ser detta som ett led i vårt arbete mot ökad tillgänglighet och likvärdigh
et.

Här kan du se filmen somvi har gjort tillsammans med skolfederationen och som  är inspelad på Grindtorpsskolan.
Klicka på bilden för att starta filmen.

 

 

 

 

 


I dagsläget har vi anslutit följande tjänster till skolfederationen se bilden nedan.
Det betyder att alla våra elever och pedagoger kommer åt dessa pedagogiska och kompensatioriska tjänsterna både i skolan och hemifrån oberoende av digital enhet. Dessa tjänster är tillgängliga via en enkel inloggning för samtliga elever och pedagoger i Botkyrka. Tjänsten fungerar oberoende av tid plats och digital enhet. Och är ett led i att öka tillgängliheten.
 

 

 

Pedagogiska tjänster

 
 
 
 
Elever och pedagoger hittar dessa pedagogiska tjänster via Vklass under rubriken lärresurser så som på bilden. 
 

Vklass

När du loggar in i V-klass finns en knapp till vänster med namnet ”Lärresurs”. Om du klickar på den kommer du till de tjänster som är kopplade via skolfederationen. Du loggar in med ditt vanliga bk-nummer och lösenord. Detta betyder att både lärare, elever och pedagoger kommer åt tjänsterna oberoende av tid och plats. Om du har loggat in på en tjänst blir du direkt inloggad även i nästa tjänst utan att behöver logga in igen.


Inloggning till Vklass kan göras på två sätt, via Skolfederation och via Vklass eget användarnamn och lösenord.
Så här gör du för att logga i vklass via skolfederationen:
1. Öppna sidan www.botkyrka.se/vklass och skriv in dina inloggningsuppgifter som du använder i Botkyrka.
     (det är samma inloggningsuppgifter som du använder till det trådlösa nätverket  till exempel bkfreand01)

 

 
 

 

Skolfederation på två minuter
Den svenska skolan är på väg in i en digitaliserad värld. För att kunna ta tillvara på möjligheterna med den nya utvecklingen och utnyttja digitala tjänster i undervisningen krävs en väl fungerande inloggningslösning för elever och personal. 

Klicka på bilden för att se filmen.

Skolfederationen

 

 

 

 

 


Skolfederationen lyfter fram vårt arbete med det digitala ekosystemet här kan du läsa artikeln om oss.
https://www.skolfederation.se/nyheter/2016/03/23/botkyrka-lanserar-tionde-anslutna-tjansten/

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-12-20