image description

Förskolan Vallmon

Förskolan Vallmon består av åtta avdelningar. Fyra avdelningar är småbarnsavdelningar och fyra är syskonavdelningar. Vallmon ligger i Norsborg.

Besök förskolans webbplats

www.botkyrka.se/vallmon

Senast uppdaterad 2015-11-10