image description

Förskolan Lysmasken

Förskolan Lysmasken har tillfälligt verksamheten förlagd till Tallidsskolans förskolepaviljong. 

 

Besök förskolans webbplats

www.botkyrka.se/lysmasken

Senast uppdaterad 2015-11-09