image description

Banslättsskolan

Förskoleklass – skolår 5
Fritidshem
Antal elever: cirka 400

Banslättsskolan utbildar eleverna för morgondagens samhälle. Elevernas höga måluppfyllelse är tillsammans med trivsel och välbefinnande viktiga faktorer för framgång. Skolans närhet till skogen nyttjas i undervisning och fritidsverksamhet där rörelse och hälsa är ett viktigt dagligt inslag.
 

Besök skolans webbplats

Du kan läsa mer om verksamheten på skolans webbplats  www.botkyrka.se/banslattsskolan
 

Statistik Banslättsskolan

Varje år sammanställer vi statistik kring bland annat lärartäthet, betyg och resultat i elevenkäten.
Här hittar du statistiken
Mer statistik om skolan hittar du också på Skolverkets webbplats via länken till höger.
 
 
 

Senast uppdaterad 2016-05-27