image description

Eklidsskolan

Förskoleklass – skolår 5
Fritidshem
Antal elever: cirka 214
Skolan har ett klassiskt spår och ett montessorispår.

Eklidsskolan har nära till Tullinges natur, kultur och kommunikation. Skolan har två pedagogiska inriktningar, en klassisk (traditionell) och en Montessori. Den lilla skolan bidrar till att alla vuxna och elever är kända för varandra vilket leder till ett tryggt klimat. Skolans fritidshem erbjuder pedagogiska aktiviteter och skolgården inbjuder till lekar. Utomhuspedagogik och miljö/hälsoarbete präglar vår verksamhet. Vi arbetar även med att mäta och utvärdera läroplanens mjukare värden för att främja självkänsla och social kompetens.

Besök skolans webbplats

Du kan läsa mer om verksamheten på skolans webbplats

www.botkyrka.se/eklidsskolan

Statistik Eklidsskolan

Varje år sammanställer vi statistik kring bland annat lärartäthet, betyg och resultat i elevenkäten. Här hittar du statistiken
Mer statistik om skolan hittar du också på Skolverkets webbplats via länken till höger.
 

Senast uppdaterad 2014-01-08