image description

Borgskolan

Grundskola: Förskoleklass – årskurs 6
Fritidshem
Förberedelseklass, årskurs 1-3 och 4-6
Grundsärskola - inriktning träningsskola
Kommunövergripande grupper:
Borggruppen (elever inom autismspektra som läser enligt grundskolans läroplan)
1-5A (elever i behov av särskilt stöd som läser enligt grundskolans läroplan)
Förskola (barn inom autismspektra)

På Borgskolan utgår vi från att studiero och trygghet är grunden för kunskap. Skolan har en öppen atmosfär, personlig anda och ett engagemang – från personal, elever och föräldrar. Det ger en bra miljö för att ta till sig kunskaper och utvecklas som människa. Varje enskild elev får hjälp att hitta sina inlärningsstrategier, och alla får stöd i utvecklingen till ansvarstagande personer med självförtroende. Vår grundsyn är att alla barn kan lära sig att lära och att alla är bra på något. Det handlar om att ta hand om och utveckla elevernas talanger och förmågor.

Besök skolans webbplats

Du kan läsa mer om verksamheten på skolans webbplats www.botkyrka.se/borgskolan

Statistik Borgskolan

Varje år sammanställer vi statistik kring bland annat lärartäthet, betyg och resultat i elevenkäten.
Här hittar du statistiken
Mer statistik om skolan hittar du också på Skolverkets webbplats via länken till höger.

Senast uppdaterad 2016-03-02