image description

Broängsskolan

Förskoleklass – skolår 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 566
Inriktning: Handboll, musik och media

Broängsskolan är en F-9 skola med ca 560 elever. Skolans lokaler är nyrenoverade i olika etapper vilket gör att vi arbetar i en trevlig miljö. Hos oss kan du på elevens val välja att spela handboll, delta i musik och media eller att fördjupa dig i IKT. Du kan välja handboll redan från åk 5 och övriga val från åk 7. Vi i Broängen tycker att det är mycket viktigt med trygghet och trivsel, vi ser det som en förutsättning för en god kunskapsutveckling. Därför lägger vi stort fokus på att skapa studiero.

Besök skolans webbplats

Du kan läsa mer om verksamheten på skolans webbplats www.botkyrka.se/broangsskolan

Statistik Broängsskolan

Varje år sammanställer vi statistik kring bland annat lärartäthet, betyg och resultat i elevenkäten. Här hittar du statistiken
Mer statistik om skolan hittar du också på Skolverkets webbplats via länken till höger.

Senast uppdaterad 2015-03-25