image description

Edessaskolan

Förskoleklass – skolår 5
Fritidshem
Antal elever: cirka 117
Inriktning: Språk och musik

Edessaskolan är en friskola med språklig inriktning, där svenska språket har störst prioritet. Övrig utökad språkundervisning läggs på det syriska/arameiska språket. Barnen får grundvärderingar som utgår från läroplanens grundläggande värden. Skoldagarna kan bli lite längre än på andra skolor. Vi erbjuder alla elever orientalisk musikundervisning utanför timplanen. Vidare ligger fokus på att skapa trygghet, där alla barn blir uppmärksammade. Skolan har hög lärartäthet, med fler vuxna runt eleverna. Edessaskolan är öppen för alla som accepterar dess profil.

Besök skolans webbplats

Du kan läsa mer om verksamheten på skolans webbplats: www.edessaskolan.se

Statistik Edessaskolan

Varje år sammanställer vi statistik kring bland annat lärartäthet, betyg och resultat i elevenkäten.
Här hittar du statistiken
Mer statistik om skolan hittar du också på Skolverkets webbplats via länken till höger.

Senast uppdaterad 2014-01-08