image description

Falkbergsskolan

Årskurs 6 – 9
Antal elever: cirka 405

​Falkbergsskolan är en skola att trivas i – där högsta prioritet är elevens utbildning.
Vår ambition är att ge förutsättningar för den absolut bästa kunskapsutvecklingen för alla våra elever. Vi vet att goda relationer mellan elever och vuxna skapar den trygghet som behövs för att få arbetsro, glädje och lust till lärande. Vår vision är att alla elever ska nå så långt som möjligt. Vi ska ligga i framkant vad gäller pedagogisk utveckling och IKT.

Besök skolans webbplats

Du kan läsa mer om verksamheten på skolans webbplats www.botkyrka.se/falkbergsskolan 

Kontakta skolan via telefon

Kontaktlista telefonnummer

Statistik Falkbergsskolan

Varje år sammanställer vi statistik kring bland annat lärartäthet, betyg och resultat i elevenkäten.
Här hittar du statistiken
Mer statistik om skolan hittar du också på Skolverkets webbplats via länken till höger.

Senast uppdaterad 2017-01-31