image description

Fittjaskolan Botkyrka

Förskoleklass – skolår 9
Förberedelseklass skolår 1 – 9
Fritidshem
Särskola
Antal elever: cirka 529

Fittjaskolan Botkyrka Norra har de senaste åren haft en positiv resultatutveckling. Vi fokuserar på att stärka och utveckla elevernas läridentiteter med hjälp av aktuell forskning. I årskurs 7–9 har eleverna varsin MacBook och för de yngre barnen satsar vi också på digitala verktyg då vi ser att det ger en god ingång till läs- och skrivutveckling. Skolan har hög nivå av trivsel och trygghet visar elevenkäterna år efter år, och det märks när man kommer till skolan och möter våra trevliga och kompetenta elever!

Besök skolans webbplats

Du kan läsa mer om verksamheten på skolans webbplats www.botkyrka.se/fittjaskolanbotkyrkanorra

Statistik Fittjaskolan Botkyrka Norra

Varje år sammanställer vi statistik kring bland annat lärartäthet, betyg och resultat i elevenkäten.
Här hittar du statistiken
Mer statistik om skolan hittar du också på Skolverkets webbplats via länken till höger.

Senast uppdaterad 2015-03-25