image description

Freinetskolan Kastanjen

Förskoleklass – skolår 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 187
Inriktning: Freinetpedagogik

Kastanjen en F-9-skola med förskola, i Slagsta. Våra pedagoger utmanar och stimulerar barnen, både på grupp- och på individnivå. Vi tror på nyfikenhet och att alla vill lära oavsett om det är på skolan, i naturen, i staden eller på internet. I enlighet med vår pedagogik tror vi på eget ansvar och dialog, det är ett förhållningssätt som vi tror bidrar till ett demokratisk fostrande. Eleverna har tillgång till moderna och traditionella verktyg för lärande.

Besök skolans webbplats

Du kan läsa mer om verksamheten på skolans webbplats:  www.kastanjen.nu
 

Statistik Freinetskolan Kastanjen

Varje år sammanställer vi statistik kring bland annat lärartäthet, betyg och resultat i elevenkäten.
Här hittar du statistiken
Mer statistik om skolan hittar du också på Skolverkets webbplats via länken till höger.

Senast uppdaterad 2014-12-17