image description

Grindtorpsskolan

Förskoleklass – skolår 9
Förberedelseklasser skolår 1–9
Fritidshem
Antal elever: cirka 503

Grindtorpsskolan finns i ljusa och fräscha lokaler, där det råder en lugn och harmonisk stämning. Vårt starka fokus är att tillsammans med våra elever ständigt stärka deras lärande och personliga utveckling. Dessutom har vi kul!

Besök skolans webbplats

Du kan läsa mer om verksamheten på skolans webbplats www.botkyrka.se/grindtorpsskolan

Statistik Grindtorpsskolan

Varje år sammanställer vi statistik kring bland annat lärartäthet, betyg och resultat i elevenkäten.
Här hittar du statistiken
Mer statistik om skolan hittar du också på Skolverkets webbplats via länken till höger.

Senast uppdaterad 2015-11-03