image description

Hammerstaskolan

Förskoleklass – skolår 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 436

Hammerstaskolan ligger på Eriksbergsåsen, omgiven av grönområden och med gångavstånd till tunnelbana och bussar. Här fokuserar lärarna på att skapa en god lärmiljö och att öka elevernas språkutveckling. Vi jobbar särskilt för att skapa kontinuitet i elevernas utbildning. Vi har läsning i fokus och specialpedagoger som hjälper till så att alla elever blir tidiga läsare. Här finns ett välorganiserat elevråd för att alla elever ska kunna påverka. Eleverna i skolår 7-9 får tillgång till varsin MacBook, och vi ökar successivt datortätheten i de tidigare skolåren.

Besök skolans webbplats

Du kan läsa mer om verksamheten på skolans webbplats www.botkyrka.se/hammerstaskolan

Statistik Hammerstaskolan

Varje år sammanställer vi statistik kring bland annat lärartäthet, betyg och resultat i elevenkäten.
Här hittar du statistiken
Mer statistik om skolan hittar du också på Skolverkets webbplats via länken till höger.

Senast uppdaterad 2016-08-24