image description

Karsby International School

Förskoleklass – skolår 9
Förberedelseklasser skolår 7 – 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 477

På Karsby International School har eleverna möjlighet att lära på både svenska och på engelska. Vi har både svenskspråkig och tvåspråkig undervisning. Vi är en internationell skola och våra lärare har erfarenheter från hela världen. Internationella kontakter och perspektiv är en viktig del i undervisningen. Vi erbjuder modern IT-utrustning  som ett verktyg i lärandet. På Karsby International arbetar vi aktivt med vår värdegrund, där en trygg skola, höga förväntningar på eleverna samt snabb kontakt med föräldrarna är avgörande.

Besök skolans webbplats

Du kan läsa mer om verksamheten på skolans webbplats.
www.botkyrka.se/karsbyinternationalschool

Statistik Karsby International School

Varje år sammanställer vi statistik kring bland annat lärartäthet, betyg och resultat i elevenkäten.
Här hittar du statistiken
Mer statistik om skolan hittar du också på Skolverkets webbplats via länken till höger.

Senast uppdaterad 2014-11-20