image description

Kunskapsskolan i Tumba

Årskurs 6 – 9
Antal elever: 267

Alla människor är olika och lär på olika sätt och i olika takt. Därför har Kunskapsskolan utvecklat ett eget arbetssätt som skolan kallar “en personligt utformad utbildning”. Här har varje elev personliga mål – både för varje vecka och för de betyg de vill nå i årskurs 9. En personlig handledare coachar varje elev – individuellt – med utgångspunkt i vad som behövs för att nå målen och utifrån varje elevs förutsättningar och egenskaper. From LÅ 12/13 har alla elever tillgång till en iPad.

Besök skolans webbplats

Du kan läsa mer om verksamheten på skolans webbplats.
www.kunskapsskolan.se
 

Statistik Kunskapsskolan i Tumba

Varje år sammanställer vi statistik kring bland annat lärartäthet, betyg och resultat i elevenkäten.
Här hittar du statistiken
Mer statistik om skolan hittar du också på Skolverkets webbplats via länken till höger.

Senast uppdaterad 2016-02-22