image description

Kvarnhagsskolan

Förskoleklass – skolår 9
Fritidshem
Särskola
Antal elever: cirka 516

Kvarnhagsskolan arbetar målmedvetet med sitt uppdrag och med värdegrunden; barnen ska känna sig trygga och ha lust att lära i skolan. Kvarnhagsskolan satsar på läridentitet eftersom eleverna behöver utveckla så många förmågor som möjligt, vilket hjälper eleverna att lära sig och gå vidare. Lärarna är professionella, behöriga och engagerade. De strävar efter att ge positiva och bekräftande effekter i klassrummet.

Besök skolans webbplats

Du kan läsa mer om verksamheten på skolans webbplats www.botkyrka.se/kvarnhagsskolan.

Statistik Kvarnhagsskolan

Varje år sammanställer vi statistik kring bland annat lärartäthet, betyg och resultat i elevenkäten.
Här hittar du statistiken
Mer statistik om skolan hittar du också på Skolverkets webbplats via länken till höger.

Senast uppdaterad 2014-01-08