image description

Parkhemsskolan

Förskoleklass – skolår 5
Fritidshem
Antal elever: cirka 268

Parkhemsskolan är en liten skola med bra inlärningsmiljö och en inspirerande skolgård. Skolan använder digitala läromedel i sin undervisning. Det naturnära läget utnyttjas i lärandeprocessen. Pedagogerna ger varje elev verktyg att utvecklas utifrån sina olika förutsättningar. Den pedagogiska grundtanken är att eleverna ska känna att de ”kan, vill och vågar” i sitt kunskapande.

Besök skolans webbplats

Du kan läsa mer om verksamheten på skolans webbplats www.botkyrka.se/parkhemsskolan

Statistik Parkhemsskolan

Varje år sammanställer vi statistik kring bland annat lärartäthet, betyg och resultat i elevenkäten.
Här hittar du statistiken
Mer statistik om skolan hittar du också på Skolverkets webbplats via länken till höger.

 

Senast uppdaterad 2014-01-08