image description

Rikstens skola

Förskoleklass - skolår 6
Fritidshem
Antal elever: cirka 13

Rikstens skola invigdes hösten 2013. Skolan byggs i etapper och kommer fullt utbyggd att rymma 600 elever från förskoleklass till åk 9. Vi har ett fantastiskt läge med närhet till natur och friluftsliv – och det märks i undervisningen. Lektionerna kan hållas såväl ute som inne. Vi lägger stort fokus på språkutveckling och eleverna läser mycket, vilket ger extra möjlighet att utveckla språket. Engelskaträningen börjar redan i årskurs ett.

Besök skolans webbplats

Du kan läsa mer om verksamheten på skolans webbplats: www.botkyrka.se/rikstensskola

Statistik Rikstens skola

Varje år sammanställer vi statistik kring bland annat lärartäthet, betyg och resultat i elevenkäten. Här hittar du statistiken
Mer statistik om skolan hittar du också på Skolverkets webbplats via länken till höger.

Senast uppdaterad 2015-11-12