image description

Storvretskolan

Förskoleklass – Årskurs 4-9
Fritidsverksamhet Lagret, drivs av Kultur och Fritid
Förberedelseklasser
Antal elever: cirka 260

På Storvretskolan arbetar lärarna utifrån varje elevs unika förutsättningar för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Skolan är internationellt präglad och har fokus på att bevara och utveckla elevernas språkutveckling. Här är idrott och hälsa också viktigt. Vi har en ny, modern sporthall. 

Besök skolans webbplats

Du kan läsa mer om verksamheten på skolans webbplats www.storvretskolan.se

Statistik Storvretskolan

Varje år sammanställer vi statistik kring bland annat lärartäthet, betyg och resultat i elevenkäten.
Här hittar du statistiken
Mer statistik om skolan hittar du också på Skolverkets webbplats via länken till höger.

Senast uppdaterad 2016-05-12