image description

Sverigefinska skolan

Förskoleklass – skolår 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 86
Inriktning: Finska och svenska

Sverigefinska skolan är en friskola som verkar för att främja elevernas tvåspråkighet. Målet är att eleverna når en hög nivå i finska, svenska samt engelska. Viktigt är även att eleverna får en trygg identitet. Hög social kompetens, bra utbildning och goda språkkunskaper är viktiga verktyg för fortsatta studier och arbetsliv. Den lilla skolan och de små klasserna ger eleverna en trygg inlärningsmiljö. Verksamheten präglas av aktiviteter, som teater, kör, traditionella festdagar och studieresor.

Botkyrkan ruotsinsuomalaisen koulun  tavoitteet:
- Korkeatasoinen kielitaito
- Hyvät koulutulokset
- Turvallinen identiteetti
- Useamman kulttuurin sosiaaliset taidot
- Aktiivinen ja terve elämäntapa
- Liikunta ja kulttuuri monimuotoisena osana

Besök skolans webbplats

Du kan läsa mer om verksamheten på skolans webbplats www.sverigefinskaskolan.com.

Statistik Sverigefinska skolan

Varje år sammanställer vi statistik kring bland annat lärartäthet, betyg och resultat i elevenkäten.
Här hittar du statistiken
Mer statistik om skolan hittar du också på Skolverkets webbplats via länken till höger.

Senast uppdaterad 2014-01-08