image description

Tallidsskolan

Förskoleklass–skolår 6
Fritidshem
Särskola
Antal elever: ca 314

Tallidsskolan i Fittja är en liten, trygg och lärartät skola för elever upp till 12 år. Här är språkutveckling i fokus. Vi har mycket välutbildad och erfaren personal. Pedagogerna tar till vara varje elevs lust och nyfikenhet för att öka de goda studieresultaten. Målet är att varje elev ska ha känslan ”Jag vill, Jag kan, Jag törs!” för att lyckas väl i framtida studier.
 

Besök skolans webbplats

Du kan läsa mer om verksamheten på skolans webbplats www.botkyrka.se/tallidsskolan.
 

Statistik Tallidsskolan

Varje år sammanställer vi statistik kring bland annat lärartäthet, betyg och resultat i elevenkäten.
Här hittar du statistiken
Mer statistik om skolan hittar du också på Skolverkets webbplats via länken till höger.

Senast uppdaterad 2014-01-08