image description

Trädgårdsstadsskolan

Förskoleklass – skolår 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 640

På Trädgårdsstadsskolan tar vi vårt viktigaste uppdrag på allvar: Att ge eleverna så mycket kunskaper och färdigheter att de lyckas väl i sina framtida studier och yrken. Vi arbetar ofta i ämnesövergripande projekt och är noga med att följa upp elevernas kunskapsutveckling. Trygghet och trivsel är viktigt, därför arbetar vi strukturerat med att skapa studiero. Trädgårdsstadsskolan är en ”övningsskola” och samarbetar med Stockholms universitets lärarutbildning. Flertalet av våra pedagoger är utbildade handledare för lärarstudenter.
 

Besök skolans webbplats

Du kan läsa mer om verksamheten på skolans webbplats www.botkyrka.se/tradgardsstadsskolan
 

Statistik Trädgårdsstadsskolan

Varje år sammanställer vi statistik kring bland annat lärartäthet, betyg och resultat i elevenkäten. Här hittar du statistiken
Mer statistik om skolan hittar du också på Skolverkets webbplats via länken till höger.

Senast uppdaterad 2014-01-08