image description

Tullingebergsskolan

Förskoleklass – skolår 5
Fritidshem
Träningsskola årskurs 1–10
Antal elever: cirka 245

Tullingebergsskolan har alla fördelar som utmärker en liten skola. Här finns välutbildad personal som tack vare skolans småskalighet har möjlighet att lära känna stora delar av elevgruppen. Det ger trygghet för både elever och föräldrar. Ett nära och utvecklat samarbete mellan skolans alla verksamheter ger oss stora möjligheter att ta tillvara elevernas olika behov av utbildning och omsorg. Skolan ligger nära naturen och skilt från bilvägar vilket ökar möjligheten till trygg uteverksamhet.
 

Besök skolans webbplats

Du kan läsa mer om verksamheten på skolans webbplats www.botkyrka.se/tullingebergsskolan
 

Statistik Tullingebergsskolan

Varje år sammanställer vi statistik kring bland annat lärartäthet, betyg och resultat i elevenkäten.
Här hittar du statistiken
Mer statistik om skolan hittar du också på Skolverkets webbplats via länken till höger.

Senast uppdaterad 2016-04-12