image description

Tunaskolan

Förskoleklass – skolår 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 644

Tunaskolan ligger centralt i Tumba och har fräscha lokaler och en stor öppen skolgård. Allt arbete på skolan syftar till att stärka barns lärande och att vuxna tillsammans med barnen samverkar för att ständigt hitta nya vägar till kunskap. Här finns en kreativ och utvecklande miljö där lärarna strävar efter att både utmana och ge stöd till eleverna utifrån deras starka och svaga sidor. Välutvecklat språk och god självkänsla hos våra elever ger de bästa förutsättningarna för lärande.

Besök skolans webbplats

Du kan läsa mer om verksamheten på skolans webbplats www.botkyrka.se/tunaskolan

Statistik Tunaskolan

Varje år sammanställer vi statistik kring bland annat lärartäthet, betyg och resultat i elevenkäten.
Här hittar du statistiken
Mer statistik om skolan hittar du också på Skolverkets webbplats via länken till höger.

Senast uppdaterad 2014-02-13