image description
Bild på tjej med hatt

Sommarskolan

Sommarskolan i Botkyrka 15 juni - 3 juli

Sommarskolan riktar sig till grundskoleelever som går ut åk 9 med ofullständigt betyg i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik.Se flik särskildprövning.
För nyanlända elever åk 1-9 finns det kurser i svenska som andra språk. Se flik nyanlända.

Under tre intensiva veckor ger vi eleverna en möjlighet att läsa in betyget som inte blev godkänt. Förra året lyckades 57% av våra elever i åk 9 som gick sommarskolan att få godkänt betyg.

Sommarskolan är frivillig, det enda som behövs är motivation och vilja.

Under sista veckan görs sedan ett obligatoriskt prov för elever i åk 9 och de som får godkänt blir behöriga att söka till gymnasiet. Eleverna kan göra slutprov i fler ämnen om detta meddelas vid skolstart. Kurserna hålls på Kvarnhagsskolan.

Lunch ingår och för elever som har långt till skolan gäller kommunens skolskjutsregler som du kan läsa mer om här: www.botkyrka.se

Eleverna går i skolan fem timmar om dagen, fem dagar i veckan i tre veckor och har läxor efter lektionstid.  Måndag- fredag kl. 08.30-13.30

 

Senast uppdaterad 2015-04-20