image description

Sommarskolan

Sommarskolan riktar sig till dig som går i grundskolan i Botkyrka och behöver få godkänt betyg i ett särskilt ämne.

Sommarskolan är frivillig och bygger på att du är motiverad att gå i skolan och göra läxor under tre veckor på sommaren. Det är ett bra sätt att nå grundskolans kunskapskrav.

Förra året lyckades cirka 60 % av eleverna i år 9 som gick sommarskolan att få godkänt betyg i svenska, svenska som andra språk, engelska eller matematik.

Läs mer om sommarens kurser och hur du ansöker i länkarna till vänster. Du kan också ladda ner ett informationsblad:

Sommarskola 2014 informationsblad

Vem har rätt till skolskjuts?

Sommarskolans kurser kommer att vara på olika grundskolor i kommunen. Kommunens vanliga regler för skolskjuts gäller.  

Du  har alltså bara rätt till skolskjuts om avståndet, närmaste gångväg, mellan ditt hem och den skola där din sommarkurs går är:

  • 2 km för dig som går i år 1                                      
  • 3 km för dig som går i år 2-3
  • 4 km för dig som går i år 4-6
  • 5 km för dig som går i år 7-9 

Läs mer om skolskjuts här 

Senast uppdaterad 2014-05-28