image description

Att studera som vuxen

Att skaffa sig nya kunskaper som vuxen är ett sätt för dig att påverka din framtid. Du har många valmöjligheter. Beroende på vad du har för bakgrund, behov och mål med dina studier kan du hitta en kurs som passar just dig.

Har du frågor om ansökan och studier på grundläggande och gymnasial nivå ska du kontakta Jobbcenter Botkyrka.

Har du frågor om SFI (Svenska för invandrare) ska du kontakta Botkyrka Vuxenutbildning. Ansökan till SFI sker genom Jobbcenter Botkyrka.

Till höger finns länkar till Botkyrka Vuxenutbildning och Jobbcenter Botkyrkas hemsidor.

Vuxenutbildning

Kommunen erbjuder vuxenutbildning inom:

  • Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans nivå.

  • Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans kurser.

  • Gymnasial yrkesutbildning motsvarar  karaktärsämnena från gymnasieskolans program. Du utbildar du dig direkt till ett yrke.

  • SFI är utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål.

  • Särvux kurser motsvarar grundsärskolan eller gymnasiesärskolan.

Högre studier och folkhögskola

Du kan också välja att läsa högre studier vid en högskola eller en yrkeshögskola, eller att läsa vid en folkhögskola.

Vid högskolan läser du antingen fristående kurser eller ett helt program.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform. Du utbildas i nära samarbete med arbetslivet och utbildar dig direkt till ett visst yrke.

Folkhögskolan är öppen för alla. Du kan antingen läsa in ämnen från grundskolan och gymnasieskolan eller välja att läsa en särskild kurs.

Senast uppdaterad 2016-05-02