image description

Bo och bygga

En kvinna och ett barn vattnar blommorna framför ett hus.

​Trafikverkets vägplan för gång- och cykelväg i Fiskarhagen är nu ute för granskning

Nu är trafikverkets vägplan för en ny gång- och cykelväg utmed väg 584 i Fiskarhagen klar för granskning. Mellan 17 februari 2015 och 17 mars 2015 kan du ta del av alla handlingar då de finns utställda på plan 2 i kommunalhuset i Tumba, Munkhättevägen 45, Tumba.

Vägplanen innehåller förslag till en ny gång- och cykelväg mellan bostadsområdet i Fiskarhagen och korsningen väg 584/Norsborgsvägen. I vägplanen ingår även förslag till ombyggnad av busshållplatser utmed samma sträcka.

Vill du lämna synpunkter på vägplanen ska de vara Trafikverket tillhanda senast 17 mars 2015. Läs om vägplanen på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/fiskarhagen

 

Det här händer i Botkyrka

    Det finns inga händelser att visa.
Se alla händelser eller tipsa om nya >>