image description

Enkla tips för ett renare vatten

Toaletten är ingen papperskorg 
Bild på en papperskorg vid en toalett

Fotograf: Botkyrka kommun / T Boström

Ställ in en papperskorg på toaletten

Toaletten är endast till för att ta hand om kiss, bajs, övriga kroppsvätskor samt toalettpapper.

Allt annat skräp skall slängas i papperskorgen. Skräp från badrum/toaletten kan vara tex tops, bindor, våtservetter, plackers, bomullstussar, plåster, tandtråd, tandpetare, nagellack, tamponger, blöjor och hår.

Sedan hamnar det lite annat skräp också i toaletten som inte heller hör hemma där. Det kan vara kattsand, cigarettfimpar, snus, kondomer, akvariefiskar, medicin, tuggummi, lösningsmedel, målarfärg och hushållspapper som spolas ner när det inte längre fyller sin funktion. Det här skräpet och miljöfarliga ämnen försvårar reningsprocessen på reningsverket och får negativa effekter på miljön och i längden vårt dricksvatten, så börja spola klokt.

Skräpet och miljöfarliga ämnen försvårar reningsprocessen på reningsverket och det kan innebära att miljöfarliga ämnen som inte kan renas bort i stället hamnar i våra vattentäkter vilket kan få negativa effekter på miljön och i längden vårt dricksvatten, så börja spola klokt.

Tips: Ställ in en papperskorg på toaletten om det inte redan finns en och släng allt skräp i den.

Dammsug ytorna innan du torkar dem
Bild på dammsugare

Fotograf: Botkyrka kommun / T Boström

Dammsug innan du torkar av

Damm drar till sig kemikalier som de flesta vanligaste produkter i hemmet är behandlade med. Många av hemmets elektronikprodukter är behandlade med flamskyddsmedel.

Även möbler och textiler behandlas ofta med kemikalier som gör dem fett-, smuts- och vattenavisande. Det är också mycket vanligt med produkter som är behandlade med mjukgörande kemikalier som till exempel plastleksaker och vissa plastgolv.

Kemikaliernas funktion för produkterna är bra men det utsöndras och sprids i sin omgivning och på så vis fastnar de på damm och grus.

Viktigt är då att dammsuga innan golvet skuras så att kemikalierna sugs upp och hamnar i dammsugarpåsen istället för att hamna i skurvattnet som i sin tur spolas ner i avloppet och där skapar problem.

Tips: Ska du dammtorka använd mikroduk och skaka därefter av dammet i soporna eller dammsug trasan eller dammsug upp dammet direkt från den dammiga ytan.

Använd inte mer tvättmedel än du behöver

Välj miljömärkta produkter och överdosera inte fast tvätten är smutsigare än vanligt. Förekommer fläckar är det lätt att tro att det går bort med mer tvättmedel, välj i stället såpa eller citronsyra. Då klarar man av det flesta aggressiva smutsfläckarna.

Klorin använder många när de tvättar för blekning eller fläckborttagning. Klorin klassas som farligt avfall och innehåller giftiga ämnen som påverkar det biologiska reningssteget i reningsverket negativt. Bakterierna i det biologiska reningssteget använder näringen i avloppsvattnet som föda och renar på så vis vattnet. Kommer det då in giftiga ämnen är risken stor att bakterierna dör och vattnet förblir orenat och föroreningarna förs vidare ut i våra vattendrag. 

Bild på skopa för dosering av tvättmedel

Fotograf: Botkyrka kommun/T Boström

Använd inte mer tvättmedel än du behöver

 

Var varsam med tvättmedel, dosera efter anvisningarna för mycket tvättmedel gör inte tvätten renare däremot följer mer tvättmedel med ut i avloppet och vidare till reningsverket och skapar miljöproblem.

Hårdheten på vattnet har även betydelse vid dosering av tvättmedel. Ett mjukare vatten innebär att du behöver använda mindre tvättmedel, samma gäller för diskmedel (se tillverkarens rekommendationer på tvättmedelspaketen för exakta doseringsuppgifter).

I Botkyrka är vattnet mjukt 4-5 dH.

Tips: Botkyrka har mjukt vatten dosera tvättmedlet därefter.

Senast uppdaterad 2016-11-17