image description

Historia

Alby bär på många spår av historien. Här finns gravar och andra fornminnen från bronsåldern. På 1970-talet förändrades Albys utseende i och med det så kallade miljonprogrammet.

Gatunamn med anknytning till rättsväsenet​

Under hundratals år har stigar trampats upp till Svartlötens tingsplats som låg på Albyberget. Det fick som följd att gatunamnen än idag har en historisk anknytning med rättsväsendet: Lagman Lekares väg, Tingsvägen, Notariebacken och så vidare.

En av stigarna upp till Svartlötens tingsplats utsågs till landsväg och Alby blev en knutpunkt för rikets samfärdsel. Göta Landsväg som band samman Stockholm med södra delen av landet, passerade mellan Alby- och Tullingesjöarna vid Flottsbro. Fram till 1663 var Alby målet för första dagsetappen från Stockholm. Övernattning skedde på en krog som låg där Alby gård ligger idag.

Industriella föregångsmän

Grundaren av ett av världens ledande telekomföretag, LM Ericsson, köpte Alby gård vid förra sekelskiftet och moderniserade jordbruket. Det var här som Gustaf Dahlén miste sin syn när han experimenterade med acetylengas. Hans uppfinning möjliggjorde de obemannade AGA-fyrar som väglett sjöfarande i hela världen. Herrgårdsmiljön intill Albysjön med byggnader och stora lövträd finns alltjämt kvar.

Miljonprogrammet förändrar Alby

Alby och övriga delar av norra Botkyrka, byggdes ut på 1970-talet för att skapa välfungerande bostäder av god standard i en tid med stor efterfrågan på bostäder i hela Stockholmsregionen. 
 
Norra Botkyrka blev ett av sista stora flerfamiljshusområdena som byggdes inom det s.k. miljonprogrammet. Norra Botkyrka byggdes ut enligt en generalplan från 1967. För att hålla byggkostnaderna nere byggdes en stor mängd likartade bostadshus och lägenheter på kort tid i serieproduktion. Utemiljön präglades av ambitionen att skilja biltrafik från gång- och cykeltrafik samt rekreationsområden, daghem, skolor, centrumanläggningar och annan service inom gångavstånd.
 
Alby och Fittja respektive Hallunda och Norsborg ligger på ömse sidor om E4/E20. I Hallunda centrum etablerades gemensam service för hela Norra Botkyrka. Området marknadsfördes under parollen ”Ett klätterträd för varje barn.”

Alby som byggdes mellan åren 1970-1974 var den först utbyggda stadsdelen i norra Botkyrka.

Senast uppdaterad 2015-05-12