image description

Historia

Fittja var centralorten i Botkyrka från det att den nya landsvägen byggdes på 1600-talet och fram till mitten av 1800-talet. Enstaka byggnader, till exempel Fittja gård, finns kvar från den tiden. Det moderna Fittja växte fram under 1970-talet.

Stora landsvägen gör Fittja till samlingspunkt

En av de viktigaste händelserna i Fittjas historia var när det på mitten av 1600-talet bestämdes att den stora landsvägen från Stockholm skulle gå via Fittja. Fittja blev det självklara första stoppet på resan söderut med Fittja värdshus som den givna samlingspunkten.
 
Idag är den gamla värdshusgården säte för Mångkulturellt centrum och gatunamnen vittnar om svunnen tid. Fittja blev också en centralplats för "den civila förvaltningen" och rättsväsendet. I en av flyglarna till Fittja gård hölls ting från slutet av 1600-talet – det största utrymmet i byggnaden fungerade som domstol under många decennier. Dagens Fittja gård byggdes 1812 och används idag mest som konferenslokaler.
 

Miljonprogrammet förändrar Fittja

Fittja och övriga delar av norra Botkyrka, byggdes ut på 1970-talet för att skapa välfungerande bostäder av god standard i en tid med stor efterfrågan på bostäder i hela Stockholmsregionen. 
 
Norra Botkyrka blev ett av sista stora flerfamiljshusområdena som byggdes inom det s.k. miljonprogrammet. Norra Botkyrka byggdes ut enligt en generalplan från 1967. För att hålla byggkostnaderna nere byggdes en stor mängd likartade bostadshus och lägenheter på kort tid i serieproduktion. Utemiljön präglades av ambitionen att skilja biltrafik från gång- och cykeltrafik samt rekreationsområden, daghem, skolor, centrumanläggningar och annan service inom gångavstånd.
 

Senast uppdaterad 2010-07-05