image description

Historia

Hallunda-Norsborg har en lång historia. De första människorna bosatte sig här under bronsåldern för cirka 3000 år sedan. Det moderna Hallunda-Norsborg växte fram i början av 1970- talet.

​Kort historia om Hallunda

Många av Hallundas viktigaste fornminnen kommer från bronsåldern. Ett röse och en boplats hör till Sveriges mer imponerande. Bredvid den vackra Hallunda gård från 1700-talet ligger ett stort gravfält från järnåldern.

Kort historia om Norsborg

Norsborg består huvudsakligen av lågt belägna lerslätter som under stora delar av forntiden låg under havsytan. De första människorna bosatte sig här under bronsåldern för cirka 3 000 år sedan. Rester av denna bosättning har hittats vid torpet Lugnet nära Hallunda gård.
 

Botkyrka kyrka

Botkyrka kyrka invigdes redan 1176. Dess historia bygger på legenden om Sankt Botvid som också återfinns i Botkyrkas kommunvapen. Kyrkan är byggd på Botvids födelsehem, gården Hammarby.
 

Miljonprogrammet växer fram

Hallunda-Norsborg och övriga delar av norra Botkyrka, byggdes ut på 1970-talet för att skapa välfungerande bostäder av god standard i en tid med stor efterfrågan på bostäder i hela Stockholmsregionen. En av anledningarna till att miljonprogrammet byggdes i norra Botkyrka var det faktum att Norsborgs vattenverk redan fanns i området.

Norra Botkyrka blev ett av sista stora flerfamiljshusområdena som byggdes inom det s.k. miljonprogrammet. Norra Botkyrka byggdes ut enligt en generalplan från 1967. För att hålla byggkostnaderna nere byggdes en stor mängd likartade bostadshus och lägenheter på kort tid i serieproduktion. Utemiljön präglades av ambitionen att skilja biltrafik från gång- och cykeltrafik samt rekreationsområden, daghem, skolor, centrumanläggningar och annan service inom gångavstånd.
 
Alby och Fittja respektive Hallunda och Norsborg ligger på ömse sidor om E4/E20. I Hallunda centrum etablerades gemensam service för hela Norra Botkyrka. Området marknadsfördes under parollen ”Ett klätterträd för varje barn.”


 

 

Senast uppdaterad 2010-07-05