image description

Bygga ett plank

Om du ska bygga ett plank som är högre än 110 cm behöver du ett bygglov

​Vad är ett plank?

Ett plank är en konstruktion med mindre än 50 procent genomsiktlighet med syfte att ha en avskärmande effekt. Plank blir bygglovspliktigt om höjden är mer än 110 centimeter från mark.

Söka bygglov

Följande handlingar behöver du skicka in i 2 exemplar av när du söker bygglov för att bygga ett plank. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

  • Ansökningsblankett
  • Förenklad nybyggnadskarta skala 1:400
    Rita in planket på kartunderlaget med måttsättning, samt avstånd till tomtgräns.
  • Fasadritning, skala 1:400
    Måttsätt plankets längd och höjd och eventuella nya marknivåer.
  • Redovisning av material och färg.
  • Kontrollplan 

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Ytterligare handlingar kan komma att begäras för att ansökan ska kunna bedömas.

Tänk på att plank inte bör uppföras närmare tomtgräns än att man kan underhålla det på egen fastighet.

Senast uppdaterad 2016-03-23