image description

Göra en bygglovsbefriad ny bostad i befintligt hus

Om du ska inreda en ny bostad i ett befintligt enbostadshus behövs inte bygglov men du måste göra en anmälan.

​Innan du får börja bygga ska du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan du får ta bostaden i bruk ska du ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skicka in en anmälan

Följande handlingar behöver du skicka in i 2 exemplar vid anmälan för inredande av ny bostad i befintligt enbostadshus. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan. Redovisa var i huvudbyggnaden den ska placeras.
 • Planritning, skala 1:100 med planlösning
  Planritningen ska vara möblerad. Ritningen ska vara måttsatt så att bostadens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 • Fasadritningar, skala 1:100
  Fasader ska redovisas med mått från mark till takets högsta punkt för att se brandutrymningsväg.
 • Sektionsritning, skala 1:100. Måttsätt ritningen och ange rumshöjder.
 • Ange certifierad kontrollansvarig
 • Kontrollplan som är anpassad för projektet 

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Ytterligare handlingar kan komma att begäras för att ansökan ska kunna bedömas.

Senast uppdaterad 2016-03-23