image description

Pooler

I normalfallet krävs det inte bygglov eller anmälan för en pool.

​Det du bygger runt poolen

Om du bygger något i samband med poolen, till exempel en mur, ett plank eller en altan kan det behöva ett bygglov. Det gäller också i vissa fall tak över poolen.

Demonterbara pooler

Du behöver inte bygglov för demonterbara pooler som bara står över sommaren.

Säkerhet

 

Bassänger och liknande anläggningar ska ha ordentliga säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska uppmärksammas (gäller endast för fasta pooler och bassänger, inte lösa pooler)

Du kan läsa mer om säkerheten genom att följa länkarna här till höger under "Läs mer"

Hör med grannen

Om vi bedömer att det du gör kan orsaka olägenhet för din granne ska du höra med din granne.

Ingen byggnad

En pool räknas inte i lagens mening som en byggnad, och kan därför ligga nära tomtens gräns och på så kallad prickmark.

Senast uppdaterad 2016-04-15