image description

Rotemannen

Planens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för pågående verksamheter i området. Syftet är också att skapa möjligheter för verksamheterna att utvecklas och att bevara kulturmiljön i området.

Denna plan är i det skede i planprocessen som heter Samråd

Kartbild som visar var Rotemannen ligger
Kartbild som visar var Rotemannen ligger (klicka på bilden för att se den i större format)

Bakgrund

Nu prövas planläggning av Rotemannen i Alby. Planen syftar till att trygga förutsättningarna och möjliggöra vidareutveckling av de befintliga verksamheterna i området. Samtidigt ska områdets kulturmiljö bevaras. 
 
2011 hölls samråd för planförslaget. Här till höger kan du ta del av samrådshandlingarna. Eftersom en del av dem är ganska stora är det bättre att högerklicka på dem och välja att spara dem på din egen hårddisk.

Vad händer nu? 

Projektet vilar i avvaktan på ny budget. Det finns inga medel avsatta att driva detta projekt. 

Senast uppdaterad 2016-10-18