image description

Postängsvägen - S:t Botvids katolska församling

S:t Botvids katolska församling i södra Fittja växer. Nu prövar kommunen om det går att anlägga en parkering väster om kyrkan för att församlingen ska få bättre möjligheter att ta emot sina många besökare.

Den här planen befinner sig i det skede som kallas uppdrag

Bakgrund

S:t Botvids katolska församling har kontaktat kommunen om möjligheten att köpa marken väster om kyrkan och planlägga den för att kunna anlägga en parkering. Under kyrkans öppettider är det tidvis stora problem med trafiken i området. I januari gav kommunen positivt planbesked, och därmed inleddes en planläggning för parkering.

Platsen ligger i södra Fittja, och utgörs av en gräsplan mellan Postängsvägen och ett skogsbevuxet berg. Området ligger alldeles norr om ett av översiktsplanens gröna samband. Det är därför viktigt att parkeringen utformas så att den fortsatt stödjer detta samband.

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Senast uppdaterad 2016-10-27